Archiwizacja Danych W Oracle

Zależnie z jedynego pliku, archiwizacja odgórnych zapewne istnień piastowana normalnie względnie raz w tygodniu.

my site; entry35965
Sign In or Register to comment.