Inne Usługi Informatyczne, Archiwizacja Danych On

Nieraz archiwizacja mieszana egzystuje z repliką zabezpieczenia , atoli przylega wspominać, że archiwizacja wiadomych wtedy nie "backup".

Here is my blog post p22961
Sign In or Register to comment.