Archiwizacja Danych Wikipedia, Wolna Encyklopedia

Niejednokrotny archiwizacja mylona istnieje z kserokopią zaufania , lecz przylega wspominać, że archiwizacja wiadomości wtedy nie "backup".

my weblog: p46884
Sign In or Register to comment.